Analýza datových toků

jako podklad pro tvorbu koncepce rozvoje IT
Q-COM analýza datových toků
Analýza datových toků umožňuje identifikovat způsob zpracování informací a dat v organizaci se zaměřením na jejich přenos, výměnu a uchovávání.
  • dokumentuje aktuální stav v oblasti přenosu, výměny a ukládání informací a dat;
  • podporuje optimalizaci komunikace a interních procesů;
  • je podkladem pro tvorbu koncepce rozvoje ICT;
  • je nezbytná pro vedení organizace při rozhodování o výběru nových a změnách stávajících informačních systémů;
  • významně podporuje přípravu výběrových řízení na dodávku nových informačních systémů a technologií.
Analýzu datových toků je vhodné doplnit také o Analýzu IT.
Analýza datových toků je zaměřena na:
  • lokalizaci klíčových míst zpracování informací;
  • identifikaci odpovědností osob;
  • rozhodující procesy a činnosti zpracování informací (v jakékoliv formě) s důrazem na jejich vznik, přenos, výměnu a uchovávání.

Výstupem analýzy je zpráva (dokument) popisující zejména klíčová místa zpracování informací a dat v organizaci a způsoby a formy jejich přenosu a výměny.

Součásti zprávy jsou i přehledné diagramy datových toků zachycující celý životní cyklus stanovených informací v rámci organizace.

Nenašli informaci, kterou hledáte? Neváhejte se na nás obrátit.

Přidejte se mezi naše spokojené zákazníky, kteří již naše služby využívají.

KONTAKTUJTE NÁS

Novinky