EMS – Systém řízení environmentu

Environment Management System
Q-COM EMS
EMS je systém s prioritou ochrany životního prostředí nabírající na stále větší důležitosti. Zaměřuje se na:
  • činnosti ovlivňující životní prostředí;
  • dodržování zákonných a dalších závazných požadavků v oblasti životního prostředí.

Systém řízení environmentu (EMS) znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím organizace začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu.

Zavedení EMS je dobrovolnou záležitostí, vedení organizací si však začínají uvědomovat, že pokud má jejich organizace obstát v konkurenčním prostředí, musí do své podnikatelské strategie a plánování zahrnout také otázky ochrany životního prostředí. Snížením zátěže životního prostředí se zvyšuje konkurenceschopnost jednotlivých podnikatelských subjektů.

Z důvodů neustále se zvyšujících nároků zainteresovaných stran (zákazník, organizace) na systém ochrany životního prostředí a efektivní realizaci produkce byly zpracovány normy pro systém řízení environmentu. Jedná se o normy popisující systém řízení organizací, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací.

Základní principy EMS vytváří vhodné podmínky pro jeho úspěšnou integraci do jiných systémů řízení.

Základní normativní rámec

Řada norem ISO 14000 je rozdělena podle tematických okruhů...

více

Právní požadavky60%

60% Complete

Norma ČSN EN ISO 1400140%

40% Complete

S implementací EMS umíme pomoci

Našim zákazníkům nabízíme poradenský a konzultační potenciál týmu zkušených poradců k vybudování EMS v rozsahu vymezeném požadavky normy.

Postup

  • úvodní přezkoumání EMS (analýza stávajícího stavu vzhledem k požadavkům normy);
  • seznámení pracovníků;
  • řešení požadavků normy (nastavení postupů a pravidel);
  • průběžné zavádění na základě stanovených postupů a pravidel;
  • zpracování dokumentace;
  • implementace systému;
  • interní audity a přezkoumání EMS;
  • certifikace EMS.

Podpora při provozování

Zavedením EMS a úspěšnou certifikací práce na EMS nekončí. EMS je třeba průběžně udržovat a zlepšovat. Tento požadavek plyne jak přímo z normy ČSN EN ISO 14001, tak také z požadavků vedení příslušné organizace, deklarovaných v přijaté Politice EMS.

Pro zajištění efektivnosti a účinnosti plnění požadavku na údržbu a zlepšování EMS našim zákazníkům vedle budování EMS nabízíme také podporu při provozování EMS.

Zajišťujeme také outsourcing systémových rolí .

Rozsah naší podpory zavedeného systému EMS je závislá na požadavcích zákazníka.

Zaujal Vás systém řízení nebo jste nenašli informaci, kterou hledáte? Neváhejte se na nás obrátit.

Budeme rádi, přidáte-li se mezi naše spokojené zákazníky, kteří již naše služby využívají.

KONTAKTUJTE NÁS

Novinky