QMS – Systém řízení kvality

Quality Management System
Q-COM QMS
QMS je jeden z nejpoužívanějších systémů řízení ve světě, zaměřený na:
 • stanovení, pochopení a zajištění plnění požadavků (zákazníka, okolí, právních předpisů);
 • posuzování procesů z hlediska jejich přidané hodnoty, dosahované výkonnosti a efektivnosti;
 • neustálé zlepšování procesů na základě výsledků jejich posuzování.

Pro zavádění tohoto systému je ve většině případů použita norma ISO 9001, pro specifická odvětví (automotive, zdravotnické prostředky, potraviny atd.) je možno využít dalších rozšiřujících nadstaveb. Systém QMS dle normy ISO 9001 je použitelný pro všechny typy organizací bez ohledu na jejich velikost a obor činnosti. Při budování QMS je využíván procesní přístup, což umožňuje neustálé propojení a řízení jednotlivých procesů a jejich vazeb. Při aplikaci procesního přístupu je využívána metoda PDCA (plan-do-check-act).

Základní normativní rámec

Systém řízení kvality vychází z norem řady ISO 9000 vydávaných Mezinárodní organizací pro normalizaci od roku 1987.

více

Historie QMS

V historii lidstva se slovo kvalita vyskytuje velmi dlouho. Již od doby zhotovení prvním nástrojů pro lov si lidé pokládali otázky: Slouží to svému účelu? Pomůže nám to v práci?

více

S implementací QMS umíme pomoci

Našim zákazníkům nabízíme poradenský a konzultační potenciál týmu zkušených poradců k vybudování QMS v rozsahu vymezeném požadavky normy ISO 9001 včetně dalších oborových standardů. Při zavádění QMS klademe důraz na analýzu požadavků zákazníka, přizpůsobení systému zvyklostem a potřebám organizace, zpracování dokumentace ve formě vhodné pro organizaci, nastavení postupů pro monitorování a následné vyhodnocení měřitelných veličin charakterizujících procesy nebo produkty.

Postup

 • úvodní analýza QMS (analýza stávajícího stavu vzhledem k realizovaným činnostem a požadavkům normy);
 • návrh procesního uspořádání (Mapa procesů);
 • návrh struktury dokumentace;
 • zpracování dokumentace QMS;
 • zavedení QMS do praxe (zkušební provoz);
 • interní audity, monitorování a měření, analýza dat, přezkoumání QMS atd.;
 • certifikace QMS;
 • řešení námětů a připomínek z certifikčního auditu, úprava dokumentace.

Podpora při provozování

Zavedením QMS a úspěšnou certifikací práce na QMS nekončí. QMS je třeba průběžně udržovat a zlepšovat. Tento požadavek plyne jak přímo z normy ČSN EN ISO 9001:2016, tak také z požadavků vedení příslušné organizace, deklarovaných v přijaté Politice kvality.

Pro zajištění efektivnosti a účinnosti plnění požadavku na údržbu a zlepšování QMS našim zákazníkům vedle budování QMS nabízíme také podporu při provozování QMS.

Zajišťujeme také outsourcing systémových rolí .

Rozsah naší podpory zavedeného systému závisí na konkrétních požadavcích zákazníka.

Zaujal Vás systém řízení nebo jste nenašli informaci, kterou hledáte? Neváhejte se na nás obrátit.

Budeme rádi, přidáte-li se mezi naše spokojené zákazníky, kteří již naše služby využívají.

KONTAKTUJTE NÁS

Novinky